"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ | ഹൈന്ദവം

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍

അര്‍ച്ചനയും ഫലസിദ്ധിയും

അഭിഷേകം

അയ്യപ്പസ്വാമിമാര്‍ കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്തിന്?

അഗ്നിപൂജ

അക്ഷയതൃതീയ

അഷ്ടബന്ധം

അഖണ്ഡനാമജപയജ്ഞം

അഷ്ടദിഗ്ഗജം

ആചമനം

ആവണപലകയുടെ പ്രാധാന്യം

ഓണവും മഹാബലിയും വാമനമൂർത്തിയും

കലശം

കലിയുഗ ദുരിതം മാറ്റാന്‍ ജപം

കാളിയൂട്ട്

കോഴികല്ല് മൂടല്‍

കുറി തൊടുന്നത് എന്തിന് ? എങ്ങനെ ?

കുങ്കുമം

കാവി നിറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

ഗുരുവായൂരപ്പന്‍

ചന്ദനം

ചിൻമുദ്ര

താലപ്പൊലി

തിരികളുടെ എണ്ണവും ദിക്കുകളും

തീർത്ഥജലം

തുളസിത്തറ

തൈപ്പൂയം

ത്രിമധുരം

ദക്ഷിണ

ദിവാരാധന

ദീപം തെളിയിക്കുമ്പോള്‍

ദോഷങ്ങളകറ്റാന്‍ തുകിലുണര്‍ത്തല്‍

ദുർഗ്ഗാഷ്ടമി

നവരാത്രി മഹാത്മ്യം

നിര്‍മ്മാല്യദര്‍ശനം

ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യ പൂജാക്രമങ്ങള്‍

പത്താമുദയം

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ

പുഷ്പാഞ്ജലി

പുണ്യാഹം

പ്രസാദം

പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം

പാണിഗ്രഹണം

ഭസ്മധാരണം

ഭാഗവതം വായിക്കേണ്ട വിധം

മകരവിളക്കിന്‍റെ സന്ദേശം

മഹാനവമി, ആയുധ പൂജ

മുറജപം

രുദ്രാക്ഷം

വിജയദശമി

വിനായക ചതുർത്ഥി

വിഷു

വിവാഹം

വഴിപാടു ഗുണങ്ങള്‍

വഴിപാട് ഫലങ്ങള്‍

വിഗ്രഹാരാധന

വിശ്വകര്‍മ്മജയന്തി

വിഷ്ണുമായ സ്വാമി

വാഴപ്പള്ളി ഗണപതിയപ്പം

വട്ടക്കളം

ശബരിമല അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍

ശനിദോഷത്തിന് ശനീശ്വരപൂജ

ശാസ്താം പാട്ട്

ശിവരാത്രി

ശ്രീഭൂതബലി

ശ്രാവണി ഉപാകർമ്മം ( ആവണി അവിട്ടം)

സാളഗ്രാമം

സുദര്‍ശന ഹോമം

ഹിന്ദുമതത്തില്‍ ബഹുദൈവങ്ങളില്ല

ഹൈന്ദവ ഗൃഹം

ക്ഷേത്രദര്‍ശനം

ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനവും വഴിപാടുകളും