"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഓമല്ലൂര്‍ രക്തകണ്ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

ഓമല്ലൂര്‍ രക്തകണ്ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓമല്ലൂർ രക്തകണ്ഠ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. ശബരിമല-പന്തളം പ്രധാന പാതയിൽ പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ നിന്ന് നാലു കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് 800 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട്. ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത നാഗസ്വരവും, ചേങ്ങിലയും പ്രസിദ്ധമായ പുരാവസ്തുക്കളാണ്,ശൈവ-വൈഷ്ണവ തേജസുകൾ ഒരു പോലെയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ രക്തകണ്ഠ പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം ധർമ്മശാസ്താവിന്റേതാണ്. മേടമാസത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവം പ്രശസ്തമാണ്. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പത്ത് കരക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്. പത്തുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ ഒൻപതു ദിവസവും ആറാട്ടെഴുന്നള്ളത്ത് നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ അപൂർവ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.രണ്ടു കിലോ മീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള അച്ചൻകോവിലാറ്റിലാണ് ആറാട്ട് നടത്തുന്നത്. ഈ ആറാട്ടിൽ നെറ്റിപ്പട്ടവും വെൺചാമരവും ഒക്കെയായി അനേകം ആനകൾ അണിനിരക്കാറുണ്ട്.