"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ശ്രീ നീര്‍പുത്തൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

ശ്രീ നീര്‍പുത്തൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം

മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മലപ്പുറം പാലക്കാട്‌ ജില്ലയുടെ അതൃത്തിയോട് ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന അരക്കുപറമ്പ് പുത്തൂര്‍ എന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ നീര്‍പുത്തൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം . വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് തന്നെ അതി പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം കേരളത്തില്‍ തന്നെ അത്യപൂര്‍വമായ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് . പൂര്‍ണമായും ജലത്താല്‍ ചുറ്റപെട്ട ശ്രീകോവിലും ജലത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശിവലിഗവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്.