"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കുന്നുമ്മല്‍ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു വേട്ടക്കൊരു മകന്‍ ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

കുന്നുമ്മല്‍ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു വേട്ടക്കൊരു മകന്‍ ക്ഷേത്രം

പാനൂരിന്‍റെ തെക്കേ ഭാഗത്ത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവും ആധ്യത്മീക ചൈതന്ന്യം പ്രസരിച്ചിരുന്ന കുന്നുമ്മല്‍ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇ ക്ഷേത്രം പാനൂരിന്‍റെ വെളിച്ചവും
അത്മാവുമായിരുന്നു . ഇ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ തകര്‍ച്ച പാനൂരിന്‍റെയും തകര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തകര്‍ച്ചയെതുടര്‍ന്ന്‍ പ്രദേശത്ത് അശാന്തിയുടെ കരിനിഴല്‍ പടരുകയും ചയ്ത്. പ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അശാന്തിക്ക് മുഖ്യകാരണമായി ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത് പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിനു വന്ന നാശം ആയിരുന്നു.

ക്ഷേത്ര പുനരുത്ഥാരണമായിരുന്നു പരിഹാരമായി വച്ച നിര്‍ദ്ദേശം. ഈ വേളയില്‍ കുന്നുമ്മല്‍ പ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്നതും പിന്നീട് നശിച്ച് പോയതുമായ കുന്നുമ്മല്‍ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ വന്നത്. പിന്നീട് ക്ഷേത്ര ഭൂമിയില്‍ വെച്ചു നടത്തിയ പ്രശ്ന ചിന്തയെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നല്‍കുകയും ചെയ്ത്. ശ്രീ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത് പ്രകാരം രണ്ട് ശ്രീകോവിലുകള്‍ പ്രശസ്ത ശില്പി ശ്രീ സുധാകരന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പണികഴിപ്പിച്ചു. പഴയ കാല പ്രൌഡി നിലനിര്‍ത്തികൊണ്ട് ഇരട്ട ചുമരില്‍ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു വേട്ടക്കൊരു മകന്‍ , ദേവി ,ഗണപതി എന്നീ ദേവകളുടെ ശ്രീകോവിലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയും ചെയ്തു