"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കുടശ്ശനാട് മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

കുടശ്ശനാട് മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ വടക്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാലമേൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കുടശനാട് തിരുമണി മംഗലം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം. ഇത് അതിപുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടെ മഹാദേവരുടെ സ്വയംഭൂ വിഗ്രഹമാണ്‌ ഉള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല തെക്കൻ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ശിവനും വിഷ്ണുവും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു മഹാ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു[അവലംബം ആവശ്യമാണ്].ഇവിടുത്തെ തിരു ഉൽസവം എല്ലാ വർഷത്തിലും കുംഭ മാസത്തിൽ ഉത്രം നാളിൽ ആകുന്നു .