"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഹൈന്ദവ പ്രശ്നോത്തരി | ഹൈന്ദവം

ഹൈന്ദവ പ്രശ്നോത്തരി

Q1. അര്‍ജ്ജുനന്‍ വിവാഹം കഴിച്ച നാഗകന്യകയുടെ പേര്?

ഉലൂപി

Q2. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ എത്ര പര്യായശബ്ദങ്ങള്‍ ഗീതയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ?
18

Q3. ജ്യോതിഷത്തില്‍ രാഹുവിന്റെ അധിദേവതയായി കണക്കാക്കുന്നത് ആരെയാണ്?

നാഗദൈവങ്ങളെ

Q4. സര്‍പ്പക്കാവുകളില്‍ ആരാധിക്കുന്ന കല്ലിനു പറയുന്ന പേര്?

ചിത്രകൂടക്കല്ല്

Q5. ഭഗവത്ഗീതയില്‍ മധ്യവര്‍ത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്ന അത്യന്തം നിഗൂഢമായ അധ്യായം ഏത് ?

ഒന്‍പതാം അധ്യായമായ രാജവിദ്യാദിരാജഗുഹ്യയോഗം

Q6. ഏതു രത്നത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണന്‍ ജാംബവാനുമായി യുദ്ധത്തില്‍ ഏർപ്പെട്ടത് ?

സ്യമന്തകം

Q7. ഗീതയെ സ്മൃതിഎന്ന് പറയാന്‍ കാരണം എന്ത് ?

ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകയാല്‍

Q8. ഭഗവത്‌ഗീതയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും ഏതുഭാവത്തില്‍ ആണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ?

ആചാര്യ ശിഷ്യഭാവം

Q9. ദ്രോണര്‍ ആരുടെ പുത്രനാണ് ?

ഭരദ്വാജ മഹര്‍ഷിയുടെ.

Q10. ഭഗവാൻ ഗീതാതത്വം ആദ്യമായി ആരെയാണ് ഉപദേശിച്ചത് ?

സൂര്യന്

Q11. മാദ്രിയുടെ മക്കള്‍ ആരെല്ലാം ?

നകുലന്‍, സഹദേവന്‍

Q12. വ്യാസന്റെ മാതാവ് ആരു ?

സത്യവതി

Q13. ദുര്യോധനന്‍റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ആരാണ് അരക്കില്ലം നിര്‍മ്മിച്ചത്‌ ?

പുരോചനന്‍

Q14. കുന്തി കൃഷ്ണന്‍റെയും ബാലരാമന്‍റെയും ആര് ?

അച്ഛന്പെങ്ങള്‍

Q15. ജരസന്ധനെ വധിച്ചത് ആര്?

ഭീമന്‍

Q16. ശ്രീനാരായണഗുരുവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ആദ്യമായി സംഗമിക്കുന്നത് എപ്പോള്‍ എവിടെവച്ചാണ്?

1882 - ല്‍ വാമനപുരത്തിനടിത്തുള്ള അണിയൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ച്

Q17. നാരദന് നാഗവീണ നിര്‍മ്മിച്ച്‌ കൊടുത്തത് ആര്?

സരസ്വതി

Q18. ഗരുഡനും സര്‍പ്പങ്ങളും രമ്യതയിലായി വരുന്ന ദിവസം?

നാഗപഞ്ചമി

Q19. ആരെ കയറാക്കിയാണ് പാലാഴി മഥനം നടത്തിയത്?

വാസുകിയെ

Q20. ഏഴുതലയുള്ള നാഗത്തിന്റെ പത്തിയില്‍ തിരിയിട്ടു കത്തിക്കുന്ന വിളക്കിന് പറയുന്ന പേര്?

നാഗപ്പത്തി വിളക്ക്

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

രണ്ടാം ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ
*****************************************

1. ത്രിലോകങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം ?

സ്വര്‍ഗം ,ഭൂമി, പാതാളം

2. ത്രിഗുണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം ?

സത്വഗുണം ,രജോഗുണം , തമോഗുണം

3. ത്രികര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം ?

സൃഷ്ടി ,സ്ഥിതി , സംഹാരം

4. ത്രികരണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം ?

മനസ്സ്, വാക്ക് , ശരീരം

5. ത്രിസന്ധ്യകള്‍ ഏതെല്ലാം ?

പ്രാഹ്നം - മദ്ധ്യാഹ്നം , അപരാഹ്നം - പ്രഭാതം , മദ്ധ്യാഹ്നം - പ്രദോഷം

6. കൃഷ്ണദ്വൈപായനന്‍ ആര് ? ആ പേര് എങ്ങനെ കിട്ടി ?

വേദവ്യാസന്‍, കറുത്തനിറമുള്ളതിനാല്‍ കൃഷ്ണന്‍ എന്നും , ദ്വീപില്‍ ജനിക്കുകയാല്‍ ദ്വൈപായനന്‍ എന്നും രണ്ടും ചേര്‍ന്ന് കൃഷ്ണദ്വൈപായനന്‍ എന്നും ആയി

7. ചതുരുപായങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?

സാമം ,ദാനം, ഭേദം ,ദണ്ഡം

8. ചതുര്‍ദന്തന്‍ ആര് ?

ഐരാവതം - ഇന്ദ്രവാഹനം , നാല് കൊമ്പുള്ളതിനാല്‍

9. ചതുരാശ്രമങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം ?

ബ്രഹ്മചര്യം , ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യം , വാനപ്രസ്ഥം , സന്ന്യാസം

10. ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം എന്ത് ?

അക്രമത്തെയും അക്രമികളെയും അധര്‍മ്മത്തെയും അധര്‍മ്മികളെയും എതിര്‍ക്കുന്നവന്‍ .'ഹിംസാം ദൂഷയതേ ഇതി ഹിന്ദു

11.ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാഹനം എന്ത് ?.

അരയന്നം (ഹംസം)

12. ഹാലാഹലം എന്ത് ? എവിടെനിന്നുണ്ടായി ?

ലോകനാശക ശക്തിയുള്ള വിഷം , പാലാഴി മഥനസമയത്ത് വാസുകിയില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായി

13. പഞ്ചാക്ഷരത്തിന്റെ സൂഷ്മരൂപം എന്താണ് ?
ഓം

14. പുരാരി ആരാണ് ? ആ പേര് എങ്ങനെ കിട്ടി ?

ശിവന്‍ , ത്രിപുരന്മാരെ നശിപ്പിച്ചതിനാല്‍

15 . പുരാണങ്ങള്‍ എത്ര ? ഏതെല്ലാം ?

പുരാണങ്ങള്‍ പതിനെട്ട് , ബ്രഹ്മം , പത്മം , വിഷ്ണു , ശിവ , ഭാഗവത , നാരദ , മാര്‍ക്കണ്ഡേയ , അഗ്നി , ഭവിഷ്യ , ബ്രഹ്മവൈവര്‍ത്ത‍ , ലിംഗ , വരാഹ , സ്കന്ദ , വാമന , കൂര്‍മ ,
ഗാരുഡ , ബ്രഹ്മാണ്ഡ , മാത്സ്യപുരാണങ്ങള്‍

16. വേദ വ്യാസന്റെ അച്ഛനമ്മമാര്‍ ആരെല്ലാം ?
പരാശരനും സത്യവതിയും

17. പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ?

മഹാഭാരതം , എല്ലാ വേദാന്തതത്വങ്ങളും ഉപനിഷത്സാരവും അടങ്ങിയ ഗീത ഉള്‍കൊള്ളുകയാല്‍

18. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ ഏവ ?

ഭൂമി , ജലം , തേജസ്സ് , വായു , ആകാശം

19. പഞ്ചകര്‍മ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ?

വമനം, വിരേചനം, വസ്തി, നസ്യം, രക്തമോക്ഷം ( ഉത്സവം , സ്ഥിതി , നാശം അനുഗ്രഹം , തിരോധാനം)

20. പഞ്ചലോഹങ്ങള്‍ ഏവ ?

ചെമ്പ് , ഇരുമ്പ് , വെള്ളി , ഈയം , സ്വര്‍ണം

21. പഞ്ചാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ? അതില്‍ എന്തെല്ലാം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് ?

അഞ്ചു മധുരവസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയതും സുബ്രഹ്മണ്യപ്രീതിക്ക് പ്രധാനവുമാണ് പഞ്ചാമൃതം . പഴം , തേന്‍ , ശര്‍ക്കര , നെയ്യ് , മുന്തിരിങ്ങ ഇവയാണവ

22. പഞ്ചദേവതകള്‍ ആരെല്ലാം ?

ആദിത്യന്‍ , ഗണേശന്‍ , ശിവന്‍ , വിഷ്ണു , ദേവി

23. പഞ്ചദേവതമാര്‍ ഏതേതിന്റെ ദേവതകളാണ് ?

ആകാശത്തിന്റെ ദേവന്‍ വിഷ്ണു , അഗ്നിയുടെത് ദേവി , വായുവിന്റെ ദേവന്‍ ശിവന്‍ , ഭൂമിയുടെ ദേവന്‍ ആദിത്യന്‍ , ജയത്തിന്റെ ദേവന്‍ ഗണപതി

24. യുഗങ്ങള്‍ എത്ര ?. ഏതെല്ലാം ?

യുഗങ്ങള്‍ നാല് - കൃതയുഗം , ത്രേതായുഗം , ദ്വാപരയുഗം , കലിയുഗം

25. ദാരുകന്‍ ആരാണ് ?

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തേരാളി or മഹിഷാസുരന്റെ ഒരു തേരാളി or ഗരുഡന്റെ ഒരു പുത്രൻ

26.ഉദ്ധവന്‍ ആരായിരുന്നു ?

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മന്ത്രിയുമായിരുന്നു .

27. ഭഗവത്സ്പര്‍ശത്താല്‍ സുഗന്തിയായി മോക്ഷം നേടിയ രാക്ഷസി ആരാണ് ?

പൂതന

28. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗുരു ആരാണ് ?

സാന്ദീപനി മഹര്‍ഷി

29. നാരായണീയത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌ ആര് ?

മേല്‍പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി

30. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള്‍ ഏവ ?

ഭൂതയജ്ഞം , ദേവയജ്ഞം , പിതൃയജ്ഞം , നൃയജ്ഞം , ബ്രഹ്മയജ്ഞം

31. പഞ്ചബാണങ്ങള്‍ ഏവ ?

അരവിന്തം , അശോകം , ചൂതം , നവമല്ലിക , നീലോല്പലം മുതലായ പൂക്കളാണ് പഞ്ചബാണങ്ങള്‍

32. ദ്വാദശാക്ഷരി മന്ത്രം എന്താണ് ?

'ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ 'മന്ത്രമാണ് ദ്വാദശാക്ഷരി മന്ത്രം

33.ദ്വാദശാക്ഷരി മന്ത്രം ആര് ആര്‍ക്കാണ് ആദ്യമായി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ?

ബ്രഹ്മര്‍ഷിയായ നാരദന്‍ ബാലനായ ധ്രുവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത മഹാ മന്ത്രമാണ് ('ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ')

34.ഷഡ്ഗുണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം ?

ഐശ്വര്യം , വീര്യം , യശസ്സ് , വിജ്ഞാനം , വൈരാഗ്യം , ശ്രീ ഇവയാണ് ഷഡ്ഗുണങ്ങള്‍

35. ഷഡ്വൈരികള്‍ ആരൊക്കെയാണ് ?

കാമം , ക്രോധം , ലോഭം , മോഹം , മദം , മാത്സര്യം .

36. ഷഡ്ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ ഏതോക്കെയാണ് ?

ശിക്ഷ , കല്പം , വ്യാകരണം , നിരുക്തം , ജ്യോതിഷം , ഛന്തസ്സ്

37. സപ്തര്‍ഷികള്‍ ആരെല്ലാമാണ് ?

മരീചി , അംഗിരസ്സ് , അത്രി , പുലസ്ത്യന്‍ , പുലഹന്‍ , ക്രതു , വസിഷ്ഠന്‍.

38. സപ്ത ചിരഞ്ജീവികള്‍ ആരെല്ലാം ?

അശ്വഥാമാവ് , മഹാബലി , വ്യാസന്‍ , ഹനുമാന്‍ , വിഭീഷണന്‍ , കൃപര്‍ , പരശുരാമന്‍ ഇവര്‍ എക്കാലവും ജീവിചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുരാണം . ( അശ്വഥാമാവ് പകയായും ,
മഹാബലി ദാനശീലമായും , വ്യാസന്‍ ജ്ഞാനമായും , ഹനുമാന്‍ സേവനശീലാമായും , വിഭീഷണന്‍ ഈശ്വരഭക്തിയായും , കൃപര്‍ പുച്ഛമായും , പരശുരാമന്‍ അഹങ്കാരമായും
മനുഷ്യരില്‍ കാണപ്പെടുന്നു ).

39. സപ്ത പുണ്യനഗരികള്‍ ഏതെല്ലാം ?

(അയോധ്യ , മധുര , മായ , കാശി , കാഞ്ചി , അവന്തിക , പുരി , ദ്വാരക ഇവയാണ് മോക്ഷദായകങ്ങളായ ഏഴ് പുണ്യനഗരികള്‍

40. സപ്ത മാതാക്കള്‍ ആരെല്ലാം ? അവരെ സ്മരിച്ചാലുള്ള ഫലമെന്ത് ?

കുമാരി , ധനദ , നന്ദ , വിമല , ബല , മംഗല , പത്മ ( ഇവരെ പ്രഭാതത്തില്‍ സ്മരിച്ചാല്‍ യഥാക്രമം യൌവനം , സമ്പത്ത് ,സന്തോഷം , പരിശുദ്ധി , ബലം ഐശ്വര്യം , തേജസ്സ്
ഇവയുണ്ടാകും )

41. സപ്തധാതുക്കള്‍ ഏതെല്ലമാണ് ?

ത്വക്ക് , രക്തം , മാംസം , മേദസ്സ് , അസ്ഥി , മജ്ജ , സ്നായു

42. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്‍ പൂജാരിയായിരുന്ന ക്ഷേത്രം ?

ദക്ഷിണേശ്വരം കാളിക്ഷേത്രം

43. കാശിരാജാവിന്‍റെ മക്കള്‍ ആരെല്ലാം ?

അംബ, അംബിക, അംബാലിക

44. 44. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷന്റെ രഥത്തില്‍ എത്ര കുതിരകൾ ഉണ്ട് ?

5 ( നമ്മുടെ ശരീരമാണ് രഥം ..! നാം അല്ലങ്കില്‍ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജീവനാണ് അര്‍ജ്ജുനന്‍ ..! നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് ആണ് കൃഷ്ണന്‍ ! പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ആണ് കുതിരകള്‍ ,ബുദ്ധിയാണ് കടിഞ്ഞാണ്‍.. , ജീവിതമാണ് കുരുക്ഷേത്രം . ചുരുക്കത്തില്‍ നാം ആത്മാവിലുള്ള ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ...ബുദ്ധിയാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ്‍ കൊണ്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച്‌ ജീവിതമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ യുദ്ധം ചെയ്തു മുന്നേറണം എന്നാണ് ആ സന്ദേശം ..!! ഭഗവത് ഗീത നല്‍കുന്ന സന്ദേശം അതാണ്‌ ..!! )

45. ഇന്ന് ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പൌരാണികനാമം എന്തായിരുന്നു ?

സനാതന മതം - വേദാന്തമതമെന്നും .

46. സുപ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്ര ശില്പഗ്രന്ഥം?

വിശ്വകര്‍മ്മ്യം

47. ആദ്യമായി ഗീതമലയാളത്തില്‍ തര്‍ജമചെയ്തതാര് ?

നിരണത്ത് മാധവപണിക്കര്‍ .

48. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു ?

ഗോവിന്ദഭാഗവദ്പാദര്‍.

49. സപ്താശ്വാന്‍ ആരാണ് ?

ആദിത്യന്‍ , ആദിത്യന്‍റെ രഥത്തില്‍ ഏഴ് കുതിരകളെ പൂട്ടിയിട്ടുള്ളതായി പുരാണം.

50. ഈശ്വരപൂജയില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രമേത് ?.

ഓംകാരം

51. ശിവപാര്‍വ്വതി സംവാദരൂപേണ ദത്താത്രേയ മുനി രചിച്ചിട്ടുള്ള
ശാസ്ത്രശാഖ ഏത്?
തന്ത്രശാസ്ത്രം

52. സംഗീത മഹിമ വിളിച്ചോതുന്ന തന്ത്രത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത്?
രുദ്രയാമളം

53. ദേഹം ദേവാലയവും അതിനുള്ളിലെ ജീവന്‍ സദാശിവവുമാണെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമേത്?
കുളാര്‍ണ്ണവ തന്ത്രം

54. പാര്‍വ്വതി ശിവന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത തന്ത്രം ഏതുപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു?
നിഗമ ശാസ്ത്രം

55. തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര്?

ചേന്നാസ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

56. ശിവന്‍ പാര്‍വ്വതിക്ക് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത തന്ത്രം ഏത് പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു?
ആഗമ ശാസ്ത്രം

57. തടിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് പറയുന്ന പേര്?
ദാരുമയി

58. ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്തരാളം മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത്?

മുഖം

59. തന്ത്ര സമുച്ചയത്തിലെ ശ്ലോക സംഖ്യ എത്ര?
2895

60. തന്ത്രവിഭാഗത്തെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചതിന്റെ പേരുകള്‍ ഏതെല്ലാം?

വിഷ്ണുക്രാന്ത , രഥക്രാന്ത, അശ്വക്രാന്ത

....................................................................................................................................................

ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ - പ്രശ്നോത്തരി
***********************************************

Q1. ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ മിടുക്കനായ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനായിരുന്നു..! ഗുസ്തിയില്‍ പ്രശസ്തനായ ഒരു ശിഷ്യനും സ്വാമികള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം..?

പെരുനെല്ലി കൃഷ്ണൻ വൈദ്യൻ.

Q2. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് ..?

നങ്ങമ്മയും വാസുദേവ ശര്‍മ്മയും.

Q3. ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ മേലധികാരിയോട് പിണങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച കഥ പ്രസിദ്ധമാണ്.! ആരായിരുന്നു ആ മേലധികാരി..?

വിക്രമന്‍തമ്പി

Q4. ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ ചിത്രരചനയിലും കേമന്‍ ആയിരുന്നു. പറയൂ .. ആരില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രരചന പഠിച്ചത് ..?

പിണറംമൂട്ടില്‍ നീലകണ്ഠൻ ആശാരി.

Q5. ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ക്ക് പ്രണവമന്ത്രം ഉപദേശിച്ച ഒരു പരിവ്രാജകനായ ഗുരുവുണ്ട് ..! പേരറിയാത്ത ആ ഗുരുവാണ് സ്വാമികളെ യദാർത്ഥ സന്യാസിയാക്കിയത്.!
എവിടെവച്ചായിരുന്നു സ്വാമികള്‍ ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്‌ ..?

തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വടവീശ്വരം എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍

Q6. പ്രസിദ്ധകവി കുരാനാശാനെ സ്വാമികള്‍ ഒരു ചെല്ലപ്പേരില്‍ വിളിക്കുമായിരുന്നു..! എന്താണ് ആ പേര് ..?

തങ്കക്കുടം കുമാരന്‍

Q7. എറണാകുളത്ത് വച്ചായിരുന്നു സ്വാമികള്‍ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ..! ആരുടെ ഭവനത്തില്‍ വെച്ചായിരുന്നു ആ സംഗമം..?

ദിവാൻ സെക്രട്ടറി രാമയ്യായുടെ വസതിയില്‍ വച്ച് ..!!

Q8. സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ മൂത്ത സഹോദരന്‍ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു..! എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ..?

അച്യുതന്‍ വൈദ്യര്‍

Q9. പണം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ശീലം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..! പണത്തെ കളിയാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു പേര് പറയുമായിരുന്നു ..! എന്താണ് ആ പേര് ..?

ആളെകൊല്ലി..!!

Q10. കുഞ്ഞന്‍പിള്ളക്ക് ചട്ടമ്പി എന്ന് പേര് നല്‍കിയതാര്..?

പേട്ടയില്‍ രാമന്‍പിള്ള ആശാന്‍

Q11. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതു സ്ഥലത്താണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ വേദാന്തപഠനവുമായി നാലുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞത് ..?

കല്ലട കുറിച്ചി

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

അവസാന ഭാഗം ( ഫൈനൽ )

ROUND - 1
**************

Q1. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉഷ:പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗം ?

മലയമാരുതം

Q2. ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹം എത്ര സാളഗ്രാമം കൊണ്ട്
തീർത്തതാണ് ?

12008

Q3 . അത്രി മഹർഷിയുടെ സമാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമേത്‌ ?

ശുചീന്ദ്രം

Q4. ഔഷധീശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവൻ ആരാണ് ?

ധന്വന്തരി

Q5. ഗരുഡധ്വജം ഏതു രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരചിഹ്നമാണ് ?

ഗുപ്ത രാജാക്കന്മാരുടെ

Q 6. " നിർവൃതനൊരുവസ്തു ചെയ്‌കയില്ലൊരുനാളും. നിർമ്മലൻ പരിണാമഹീനനാനന്ദമൂർത്തി ചിന്മയൻ മായാമയൻതന്നുടെ മായാദേവി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു താനെന്നു
തോന്നിക്കുന്നു തന്മായാഗുണങ്ങളെത്താനനുസരിക്കയാൽ " ഇതു ആര് ആരൊട് ആരെക്കുറിച്ച് ഏതവസരത്തില്‍ പറയുന്നു ?

പട്ടാഭിഷേകശേഷം ഹനുമാനോട് സീതാദേവി ശ്രീരാമനെ കുറിച്ച്

Q7. ദ്രോണര്‍ ആരുടെ പുത്രനാണ് ?

ഭരദ്വാജ മഹർഷി

Q 8. പഞ്ചാക്ഷരത്തിന്റെ സൂഷ്മരൂപം എന്താണ് ?

ഓം

Q9. ജ്യോതിഷത്തില്‍ രാഹുവിന്റെ അധിദേവതയായി കണക്കാക്കുന്നത് ആരെയാണ്?

നാഗദൈവങ്ങളെ

Q10. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ എത്ര പര്യായശബ്ദങ്ങള്‍ ഗീതയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ?

18

Q11. ഭഗവാൻ ഗീതാതത്വം ആദ്യമായി ആരെയാണ് ഉപദേശിച്ചത് ?

ആദിത്യൻ

Q12. ഭഗവത്ഗീതയില്‍ മധ്യവര്‍ത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്ന അത്യന്തം
നിഗൂഢമായ അധ്യായം ഏത് ?

ഒന്‍പതാം അധ്യായമായ രാജവിദ്യാദിരാജഗുഹ്യയോഗം

Q13.അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം ഏതുഭാഷയിലാണ് ?

സംസ്കൃതം

Q14. ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ മൂലവംശം ഏത് ?

സൂര്യവംശം

Q15. പരശുരാമന്‍ ശ്രീരാമന് നല്‍കിയ ചാപം എന്താണ് ?

വൈഷ്ണവചാപം

Q16. ഭരതന്‍റെ മാതുലന്‍റെ പേര് എന്ത് ?

യുധാജിത്

Q 17. ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഏതു ?

അയോദ്ധ്യ

Q 18. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യില്‍ ഉള്ള ശംഖിന്റെ പേര് എന്ത് ?

പാഞ്ചജന്യം

Q 19. ആദിശേഷന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്‍മാരില്‍ ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്‌ ?

ലക്ഷ്മണൻ

Q 20. കൈകേകിയുടെ പുത്രന്‍ ആരായിരുന്നു ?

ഭരതൻ

ROUND - 2
**************

1. വിനായക ചതുര്‍ഥിയെപ്പറ്റി ഒരു വിവരണം..!

ഭാദ്രമാസത്തിലെ (ചിങ്ങം ) വെളുത്ത പക്ഷ ചതുര്‍ഥി (കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞു നാലാം ദിവസം ) യാണ് ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വിനായക ചതുര്‍ഥി ..! ഗണേശചതുര്‍ഥി എന്നും അത്തംചതുര്‍ഥി എന്നും ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നു ..! ഗണപതി എന്ന സംകല്‍പ്പംതന്നെ വളരെ വിശാലമായ തലത്തില്‍ ഉള്ളതാണ് ..! എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗണപതി ശിവ -പാര്‍വതി മാരുടെ പുത്രന്‍ എന്നാണ്.! എന്നാല്‍ മഹാഗണപതി വേറെയുണ്ട് ..!" മഹാ -ഗണേശ -നിര്‍ഭിന്ന വിഘ്നയന്ത്ര പ്രഹര്‍ഷിതായെ നമ" എന്ന് ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാഗണേശന്‍ ശിവ പുത്രനല്ല..! ബ്രഹ്മാണ്ട പുരാണത്തിലെ ലളിതോപാഖ്യാനത്തില്‍ ഭാണ്ടാസുരനെ കൊല്ലാന്‍ ദേവി അവന്‍റെ സൈന്യത്തെ തകര്‍ക്കുന്നതിന് ഗണപതിയെ അയയ്ക്കുന്നു ..! അന്ന് ശിവ -പാര്‍വതിമാര്‍ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടെയില്ല ..! പിന്നെ ആരാണ് ഗണപതി ..? നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദേവന്മാരുടെ ചൈതന്യം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മഹാദേവന്‍ ആണ് ഗണപതി ..! ചുരുക്കത്തില്‍ ഗണപതി എന്നത് പ്രപഞ്ച സംകല്‍പ്പം ആണ് ..! തലയ്ക്ക് ചേരാത്ത ഉടലും ,ഉടലിനു ചേരാത്ത വയറും ,വയറിനു ചേരാത്ത കാലും ,,ശരീരത്തിന് ചേരാത്ത വാഹനവും എല്ലാം ഗണപതിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ..! പരസ്പ്പരം ചേരാത്ത അനേകം വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടമാണ്‌ പ്രപഞ്ചം ..! അത് തന്നെ ഗണപതി ..!ദേവ -മനുഷ്യ -മൃഗ -പക്ഷി -വൃക്ഷ -ഗണ ങ്ങളുടെ പതി അഥവാ നാഥന്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥമാണ് ഗണപതി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദേശിക്കുന്നത് ..! വിനായക ചതുര്‍ഥി ഭാരതം ഒട്ടാകെ ആഘോഷിക്കുന്നു ..! ബ്രഹ്മവൈവര്‍ത്ത പുരാണം ,ഗണേശപുരാണം എന്നിവയില്‍ ഇത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ..! ഈ ദിവസം ചന്ദ്രനെ കാണരുത് എന്നാണ് സംകല്‍പ്പം ..!

ഒരിക്കല്‍ പിറന്നാള്‍ ദിവസം വയര്‍ നിറയെ മോദകം കഴിച്ചിട്ട് എഴുനേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ വീഴാന്‍ ഇടയായ ഗണപതി ഭഗവാനെ ചന്ദ്രന്‍ കളിയാക്കി എന്നും ..അന്നുമുതല്‍ ഈ ദിവസം ചന്ദ്രനെ കാണുന്നവര്‍ക്ക് മാനഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭഗവാന്‍ ശപിച്ചു എന്നും പുരാണം പറയുന്നു ..! ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ പോലും ഈ ദിവസം ചന്ദ്രനെ കണ്ടത്തിന്‍റെഫലമാണ് സ്യമന്തകം മോഷ്ട്ടിച്ചു എന്ന പേരുദോഷം ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം എന്ന് പുരാണത്തില്‍ പറയുന്നു ..! ഗണപതി പൂജയും ഹോമവും നടത്തി അതിനു പരിഹാരം കൃഷ്ണന്‍ കണ്ടു എന്നുമുണ്ട് ..! വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ ആണ് ഈ ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ..! സിദ്ധി വിനായക പൂജ ,ദാനം ,സദ്യ ,കലാപരിപാടികള്‍ ,വിഗ്രഹ നിമഞ്ജനം ,,ഇങ്ങനെ വലിയ ആഘോഷങ്ങള്‍ നമുക്കറിയാം ..! എന്തായാലും വിനായകനെ സ്തുതിക്കുക എന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ..!!

2. ബല-അതിബല എന്ന മന്ത്രം - ഒരു വിവരണം..!

രാമായണം ബാലകാണ്ടത്തിലെ 22-ആം സര്ഗ്ഗത്തില് ബല -അതിബല മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എങ്കിലും അത് സാവിത്രീ ഉപനിഷത്തില് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ..! അതിനു ധ്യാനവും ന്യാസവും ഉണ്ട് ..! മന്ത്രം ഇതാണ് .. "ഓം ഹ്രീം ബലേ മഹാദേവി ഹ്രീം മഹാബലേ ക്ലീം ചതുര്‍ വിധ പുരുഷാർത്ഥ സിദ്ധിപ്രദേ ..തത് സവിതുർ വരദാത്മികെ ..ഹ്രീം വരേണ്യം ഭാര്ഗോ ദേവസ്യ വരദാത്മികെ ..അതിബലേ സർവ്വ ദയാ മൂര്ത്തെ ബലേ സർവ്വ ക്ഷുദ് ഭ്രമോപ നാശിനീമഹീ ധിയോ യോനോ ജാനേ പ്രചുര്യ:യാ പ്രചോദയാദാത്മികെ പ്രണവ ശിരസാത്മികെ ഹും ഫട് സ്വാഹാ " ------ ഇതാണ് മന്ത്രം ..! ഗായത്രി ആയിരം ഉരു ജപിച്ചും ,ബലയുടെ ധ്യാനവും ന്യാസവും നടത്തിയും വേണം ഇത് ജപിക്കാന് ..!! വളരെ ഫലവത്താണ്‌ എന്ന് അനുഭവം കൊണ്ട് പറയട്ടെ ..! അതിബലൻ എന്ന വ്യക്തിയുമായി മന്ത്രത്തിനു ബന്ധം ഇല്ല ..! രാമൻ രാവണനെ വധിച്ച ശേഷം അയോദ്ധ്യയില് കഴിയുന്ന കാലത്ത് അവതാര ഉദ്ദേശ്യം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി പോകാ ന്സമയമായി എന്നതോര്മ്മിപ്പിക്കാന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിര്ദേശ പ്രകാരം യമൻ എടുത്ത ഒരു വേഷ പകര്ച്ചയാണ് അതിബലൻ ..! അത് ഉത്തര രാമായണത്തില്
പറയുന്നുണ്ട് ..!

3. പാഞ്ചാലിയുടെ അക്ഷയപാത്രം..! ചുരുക്കത്തില്‍ ഒരു വിവരണം..!

സൂര്യന്‍ പാണ്ഡവര്‍ക്ക് അവരുടെ വനവാസകാലത്തു സമ്മാനിച്ച പാത്രം. പാഞ്ചാലിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതുവരെ ദിവസവും അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ അതില്‍നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു.പാണ്ഡവര്‍ കുന്തീമാതാവിനെ വിദുരഗൃഹത്തിലാക്കിയിട്ട്, പാഞ്ചാലിയോടും ഗുരുവായ ധൌമ്യമഹര്‍ഷിയോടും കൂടി വനവാസത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ഏതാണ്ട് എണ്‍പത്തെണ്ണായിരം ബ്രാഹ്മണരും അവരെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാമ്യകവനത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ചുട്ടുപോള്ളുന്ന വെയിലും പൊടികാറ്റും ഏറ്റ് തളര്‍ന്ന പാഞ്ചാലിയെ കണ്ട് ധര്‍മ്മപുത്രന്‍ അത്യന്തം വിഷാദിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഈ അവസ്ഥയിലല്ല മറിച്ച് നമുക്കൊപ്പമുള്ള ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കുവാന്‍ കഴിയാത്തതിനാലാണ് തനിക്ക് ദു:ഖമെന്ന് പാഞ്ചാലി ധര്‍മ്മപുത്രനെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമെന്തെന്ന് ധര്‍മ്മപുത്രന്‍ ഗുരുവായ ധൌമ്യന്റെ ഉപദേശാനുസ്സരണം ആദിത്യസേവ ചെയ്യുന്ന ധര്‍മ്മപുത്രന്റെ മുന്‍പില്‍, സം‌പ്രീതനായ സൂര്യദേവന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നല്‍കിയതാണ് അക്ഷയപാത്രം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവര്‍ക്കും ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ഭക്ഷണം ഈ പാത്രത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. എന്നാല്‍ അതാതുദിവസം പാഞ്ചാലി ഭക്ഷിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമെ ഇവ ലഭിക്കുകയുള്ളു’ എനും ആയിരുന്നു സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹം !

4. ശിവശക്തിയുടെ ദശാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം..!

ശിവം എന്നാല്‍ മംഗളം എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. ഭഗവാന്‍ കൈക്കൊണ്ട ഒന്നാമത്തെ അവതാരമാണ് മഹാകാലന്‍ .ഈ അവതാരത്തിന്റെ ശക്തി രൂപമായി മഹാകാളിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അവതാരം "താര"മെന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. താരാദേവിയാണ് ഈ അവതാരത്തിന്റെ ശക്തിചൈതന്യം.മൂന്നാമത്തെ അവതാരം ബാലഭാവത്തിലുള്ള ബാലഭുവനേശനെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു.ബാലഭുവനേശിയാണ് ശക്തിസ്വരൂപം. ഷോഡശശ്രീവിദ്യനെന്ന അടുത്ത അവതാരത്തില്‍ "ശിവ"യാണ് ശക്തിചൈതന്യമായി ആരാധിക്കുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ അവതാരം ഭൈരവനെന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധമാണ്...ഈ അവതാരത്തില്‍ ശക്തി ചൈതന്യം ഭൈരവിയായി അറിയപ്പെടുന്നു...ഭഗവാന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരം ചിന്നമസ്തകമെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു...ചിന്നമസ്തയാണ് ഈ അവതാരത്തിന്റെ ശക്തിചൈതന്യം...ഏഴാമത്തെ അവതാരം ധുമുഖനെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു...ശിവശക്തിചൈതന്യം ധൂമാവതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു...ഭഗവാന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരം ബഗലാമുഖനാണ് ..ശക്തിചൈതന്യം ബഗലാമുഖിയെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു...ഒന്‍പതാമത്തെ അവതാരം മാതംഗനെന്നു അറിയപ്പെടുന്നു...മാതംഗി ആണ് ശക്തിസ്വരൂപം.പത്താമത്തെ അവതാരം കമലെന്നും ..ശക്തിസ്വരൂപം കമലയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ശിവന്‍റെ രൂപ സങ്കല്പം പ്രപഞ്ചം എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് . പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് ശിവന്‍ . പുരാതന ഋഷിവര്യന്‍മാര്‍ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി കണ്ടത് ശിവനായിട്ടാണ് . ദിഗംബരന്‍ ആണ് ശിവന.ദിക്കാകുന്ന വസ്ത്രം ഉള്ളവന്‍ . അത് നാം കാണുന്ന പ്രകൃതിയുടെ അതിരാണ് . ആകാശത്തിലെ കാര്‍മേഘം ആണ് ശിവന്‍റെ ജഢ

5. ധര്‍മ്മദേവൻ‌ (യമദേവന്‍ ) മാണ്ഡവ്യശാപം കിട്ടി വിദുരരായി ജനിക്കാനിടയായ കഥ ‍ചുരുക്കത്തില്‍ വിവരിക്കുക

മാണ്ഡവ്യമുനി അമിത തപോബലമുള്ള മുനിയായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ ആശ്രമത്തില്‍ ഏകാഗ്രതയോടെ തപസ്സുചെയ്യുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന്‌ അതുവഴി ഒരു കൊള്ളസംഘത്തെ തുരത്തിക്കൊണ്ട്‌ കുറേ രാജഭടന്മാര്‍ കടന്നുവന്നു. ഭടന്മാര്‍ക്കു മുന്നേ എത്തിയ കൊള്ളക്കാര്‍ ആശ്രമം കണ്ട്‌, തങ്ങളുടെ കളവുമുതല്‍ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ച്‌ അവിടെനിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞു. അവരെ പിന്‍തുടര്‍ന്നെത്തിയ ഭടന്മാര്‍ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുനിയേയും അടുത്ത്‌ കളവുമുതലും കണ്ടു കൊള്ളത്തലവന്‍ വേഷപ്രശ്ചഹ്നനായി മുനിയെപ്പോലെയിരുന്ന്‌ തപസ്സുചെയ്യുകയാവുമെന്ന്‌ തെറ്റിധരിച്ച്‌ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടി, കളവിനുള്ള ശിക്ഷയായി അദ്ദേഹത്തെ ശൂലമുനയില്‍ കോര്‍ത്ത്നിര്‍ത്തി. ശൂനമുനയില്‍ കോര്‍ത്തു നിര്‍ത്തിയിട്ടും മാണ്ഡവ്യമുനി മരിച്ചില്ല. ഭടന്മാര്‍ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ഉണ്ടായ വിവരങ്ങള്‍ രാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു. എല്ലാം കേട്ടു കാര്യം മനസ്സിലായ രാജാവ്‌ ഭയക്രാന്തനായി മുനിയെ കാണാനോടിയെത്തി. തപോബലത്താല്‍ ശൂലമുനയില്‍ കിടന്ന മുനി ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. തന്റെ ഭടന്മാര്‍ക്ക്‌ തെറ്റുപറ്റിയതു മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ്‌ മുനിയോട്‌ മാപ്പപേക്ഷിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കി.

മുനിയ്ക്ക്‌ രാജാവിനോടും ഭടന്മാരോടുമുള്ള കോപത്തിലേറെ തനിക്കീ ഗതി വരുത്തിവച്ച യമധര്‍മ്മദേവനോടായിരുന്നു കോപം. അദ്ദേഹമാണല്ലോ സകല ജീവജാല ങ്ങള്‍ക്കും അവരവരുടെ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്‌. സദാ സമയവും ദൈവഭക്‌തിയിലും മോക്ഷമാര്‍ഗ്ഗവുമാരാഞ്ഞ്‌ കഴിയുന്ന തനിക്ക്‌ ഈ ഗതി വരുത്തിയതെന്തു ന്യായമാണെന്നറിയാന്‍ നേരെ ധര്‍മ്മരാജന്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോള്‍ ധര്‍മ്മരാജന്‍ പറഞ്ഞു, "അങ്ങു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഈച്ചകളെ കൂര്‍ത്ത ഈര്‍ക്കില്‍മുനയില്‍ കുത്തി കോര്‍ത്തു കളിച്ചുരസിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പിടച്ചിലോടെയുള്ള മരണം കണ്ടുരസിക്കുക അങ്ങയുടെ ബാല്യകാല വിനോദമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായാണ്‌ അങ്ങേയ്ക്കും അതേ ദുര്‍വിധി വന്നത്‌" എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനു മാണ്ഡവ്യന്‍, "12 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ തെറ്റേത്‌ ശരിയേത്‌ എന്നു തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത പ്രായത്തില്‍ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശിഷ കൊടുക്കുന്നത്‌ ന്യായമല്ല" എന്നാരോപിച്ച്‌ തിരിച്ച്‌ ധര്‍മ്മദേവനും ശാപം നല്‍കി. 'ധര്‍മ്മദേവന്‍ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയില്‍ ജനിച്ച്‌, മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടനഷ്ട ങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച്‌ ജീവിക്കണം' എന്നതായിരുന്നു ശാപം. അപ്രകാരം ധര്‍മ്മദേവന്‍ വ്യാസമഹര്‍ഷിയുടെയും അംബാലികയുടെ ദാസിയായ ശൂദ്രസ്ത്രീയുടെയും പുത്രനായി, വിദുരരായി ജനിച്ചു.

ROUND - 3
*********

1. അരയാലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പൂജയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ?

അശ്വത്ഥനാരായണ പൂജ

2. വാമനപുരാണ പ്രകാരം കൂവളം ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാണ് ?

പാൽക്കടലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കരത്തിൽ നിന്ന്

3. ആരെയാണ് തുളസി ദേവി വിവാഹം ചെയ്തത് ?

ശംഖചൂഡന്‍

4. എല്ലോറയിലെ ഗുഹാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ?

34

5. ''ഹസ്ത്യശ്വപത്തിരഥാദിമഹാബലം'' ഇത് ഏതു പേരില്‍
അറിയപ്പെടുന്നു ?

ചതുരംഗപ്പട

6. ദേവവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷമേത്‌ ?

അരയാൽ

7. കൽക്കിയുടെ ആയുധം ഏത് ?

വാൾ

8. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദിക്കിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അയക്കുന്ന അസ്ത്രമേത് ?

ശബ്ദഭേദി

9. കുംഭസംഭവന്‍ എന്ന് പേരുള്ള മഹര്‍ഷി ആരായിരുന്നു ?

അഗസ്ത്യൻ

10. നാല്പാമരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

അത്തി , ഇത്തി , പേരാൽ , അരയാൽ

11. അഷ്ടഗന്ധം ഏതെല്ലാം ?

അകിൽ , ചന്ദനം , കുങ്കുമം , മാഞ്ചി , ഗുൽഗുലു , കോട്ടം , രാമച്ചം ,
ഇരുവേലി

12. അഷ്ടദ്രവ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

അരയാൽ , അകിൽ , പ്ലാവ് , പേരാൽ , ചമത , എള്ള് , പായസം , നെയ്യ്

13. അഷ്ടമംഗല്യം ഏതെല്ലാം ?

കുരവ , ദർപ്പണം , ദീപം , കലശം , വസ്ത്രം , അക്ഷതം , അംഗന , സ്വർണ്ണം

14. നവധാന്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

നെല്ല്‌ , ഗോതമ്പ്‌ , കടല, എള്ള്‌, തുവര, ഉഴുന്ന്‌, മുതിര, പയർ , അമര

15. ദശപുഷ്പങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

പൂവാംകുറുന്തൽ , കറുക , ചെറുള , വിഷ്ണുക്രാന്തി , തിരുതാളി
മുയൽ ചെവിയൻ, മുക്കുറ്റി , കയ്യോന്നി , ഉഴിഞ്ഞ , നിലപ്പന

( ശുഭം )