"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
രാധേ പിണക്കമാണോ | ഹൈന്ദവം

രാധേ പിണക്കമാണോ

രാധേ പിണക്കമാണോ കണ്ണനെ കാണാന്‍ തിടുക്കമാണോ
പരിഭവം കാട്ടി നീ മിഴിമുന നീര്‍ത്തിയാല്‍
കാണില്ലവന്‍ മായക്കണ്ണനല്ലേ
നിന്റെ പ്രാണനല്ലേ രാഗലോലനല്ലേ

നീ കോര്‍ത്ത മാലയും നീ നീട്ടും വെണ്ണയും
ഏറ്റുവാങ്ങീടുവാന്‍ വൈകിയെന്നോ
വികൃതിയിലെങ്ങോ മറഞ്ഞിരിപ്പൂ
നിന്റെ വിനയവും ഭക്തിയും ഇഷ്ടമല്ലേ
ഉള്ളില്‍ നിറയുന്ന സ്നേഹവും അറിയുകില്ലേ

നീ പണ്ടു കരുതിയ മയില്‍പ്പീലിതുണ്ടുകള്‍
വനമാലിക്കെന്തേ നല്‍കിയില്ലേ
നീ പാടി നിര്‍ത്തിയ അഷ്ടപദീ ഗാനം
വീണ്ടുമൊന്നു പാടി വിളിച്ചീടുമോ
എങ്കില്‍ വരുവുമവന്‍ പോന്നോടക്കുഴലുമൂതി