"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
തിരുവനന്തപുരം | ഹൈന്ദവം

തിരുവനന്തപുരം

അണിയൂര്‍ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

അമരവിള രാമേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം

അവനവഞ്ചേരി ശ്രീ ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ആറ്റിങ്ങൽ വീരകേരളപുരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

അഴകിക്കോണം ശ്രീ ഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്രം

കരിക്കകം ശ്രീ ചാമുണ്ഡിക്ഷേത്രം

കുടപ്പനക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം

കാപ്പിൽ ശിവക്ഷേത്രം

കാപ്പിൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രം

കടമ്പാട്ടുകോണം ഇലങ്കത്തില്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ചൊവ്വര ശ്രീധര്‍മ്മ ശാസ്താക്ഷേത്രം

തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രം

തിരുവാമനപുരം ക്ഷേത്രം

തൊഴുവന്‍കോട്‌ ശ്രീ ചാമുണ്ഡീദേവീ ക്ഷേത്രം

തൃപ്പോരിട്ടക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

നാവായിക്കുളം ശ്രീശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

നെയ്യാറ്റിന്‍കര ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം

പഴവങ്ങാടി ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം

പകല്‍ക്കുറി മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം

പാലക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

പാളയം ശ്രീഹനുമാന്‍ക്ഷേത്രം

മഠവൂർ പാറ ഗുഹാക്ഷേത്രം

രാമച്ചംവിള ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാംബിക ക്ഷേത്രം

വർക്കല ജനാർദ്ദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം

ശാസ്തമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം

ശാർക്കരദേവി ക്ഷേത്രം

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം

ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം

ശ്രീ ഉദിയന്നൂര്‍ ദേവീക്ഷേത്രം