"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
വള്ളിയൂർക്കാവ് ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

വള്ളിയൂർക്കാവ് ക്ഷേത്രം

വള്ളിയൂർക്കാവ് ക്ഷേത്രം , മാനന്തവാടി , വയനാട്

വയനാട്ടിലെ ആദിവിസാകളൊന്നടങ്കം ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്ന വള്ളിയൂര്‍ക്കാവ്‌ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം ഒന്നുവേറെതന്നെയാണ്‌. ഉത്സവത്തിന്റെ ഏഴാംനാളിലാണ്‌ ഇവിടെ കൊടിയേറ്റ്‌. ഉത്സവനടത്തിപ്പിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളെല്ലാം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്‌ ആദിവാസികളാണ്‌. കാവിലെ ആദിവാസി മൂപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന നീളമുള്ള മുളയാണ്‌ കൊടിമരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക. വള്ളിയൂരമ്മ ജലദുര്‍ഗ്ഗയായും, വനദുര്‍ഗ്ഗയായും, ഭദ്രകാളിയായും കാവിലുണ്ട്‌. മേലെകാവിലെ സീതാ ദേവിയും ലവകുശന്മാരും രാമായണവുമായി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. അമ്മയെ വണങ്ങുന്നതുപോലെതന്നെ ഗോത്രജനത സീതാദേവിയെയും വണങ്ങി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.