"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
കൊല്ലം | ഹൈന്ദവം

കൊല്ലം

അഷ്ടമുടി വീരഭദ്രക്ഷേത്രം

അച്ചൻകോവിൽ ശാസ്താക്ഷേത്രം

ആനന്ദവല്ലീശ്വരംക്ഷേത്രം

ആര്യങ്കാവ് ധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം

ഉമയനല്ലൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം

ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം

കടയ്ക്കല്‍ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം

കരിമുട്ടം ദേവിക്ഷേത്രം

കടയാറ്റ് കളരി ദേവിക്ഷേത്രം, അഞ്ചൽ

കീഴൂട്ട്‌ ദേവീ ക്ഷേത്രം ഓയൂർ

കുളത്തൂപ്പുഴ ശ്രീധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം

കൊറ്റന്‍കുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രം

കൊടിമൂട്ടില്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര മഹാദേവക്ഷേത്രം

കൊട്ടാരക്കര കുളക്കട ശ്രീ വൈകുണ്ടപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം

കോട്ടുക്കല്‍ ഗുഹാക്ഷേത്രം

ചടയമംഗലം ശ്രീമഹാക്ഷേത്രം

തലവൂർ തൃക്കൊന്നമർക്കോട് ശ്രീ ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം

തൃക്കടവൂർ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം

തൃക്കോയിക്കൽ ശ്രീനരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രം

പരവൂർ പുറ്റിംഗൽ ദേവീക്ഷേത്രം

പട്ടാഴി ദേവി ക്ഷേത്രം

പവിത്രേശ്വരം മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം

പടനായർകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം

പനയഞ്ചേരി ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം

പനവേലി ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം

പവിത്രേശ്വരം മലനട ക്ഷേത്രം

പെരുമണ്‍ ശ്രീഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം

പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ക്ഷേത്രം

മാരായിക്കോട് ഇണ്ടിളയപ്പൻ ക്ഷേത്രം

മുഖത്തല ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

വയലിൽ തൃക്കോവിൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

വെട്ടിക്കവല മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

വെളിനല്ലൂര്‍ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം

വേളമാനൂര്‍ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ശാസ്താംകോട്ട ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം

ശ്രീ വലിയ കൂനമ്പായിക്കുളം ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം