"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
മഹാലക്ഷ്മീ മന്ത്രം | ഹൈന്ദവം

മഹാലക്ഷ്മീ മന്ത്രം

"ശ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതി സര്‍വ്വ സൗഭാഗ്യദായിനി
ശ്രീം ശ്രീവിദ്യേ മഹാ വിഭൂതയേ സ്വാഹാ"

9 അല്ലെങ്കില്‍ 9 ന്‍റെ ഗുണിതങ്ങളായി കണക്കുകൂട്ടി ജപിക്കാവുന്നതാണ്.

പൊതുവേ, ശുക്രദശയോ ശുക്രാപഹാരമോ ഉള്ളവര്‍ക്ക്‌ ജപിക്കാം. ഭരണി, പൂരം, പൂരാടം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാര്‍ക്കും സ്ഥിരമായി ജപിക്കാം.

ശുക്രന്‍ കേന്ദ്രാധിപത്യദോഷത്തോടെ നില്‍ക്കുന്ന ജാതകക്കാര്‍ക്കും, ശുക്രന് പാപമദ്ധ്യസ്ഥിതിയോ (ശുക്രന്‍റെ ഇരുവശവും പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥിതി) ശുക്രന്‍റെ നാലിലും എട്ടിലും (രണ്ടിടത്തും വേണം) പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാര്‍ക്കും മഹാലക്ഷ്മീമന്ത്രജപം അത്യുത്തമം ആയിരിക്കും. ശുക്രന്‍ നീചരാശിയായ കന്നിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും മഹാലക്ഷ്മീ മന്ത്രജപം ഗുണപ്രദം ആയിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യോദയം മുതല്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ വരെയുള്ള ശുക്രകാലഹോരയില്‍ നെയ്‌വിളക്കിന്‍റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഭക്തിയോടെ മഹാലക്ഷ്മിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാലക്ഷ്മീമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക-ദാമ്പത്യ ഉന്നതിയ്ക്ക് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. എന്നാല്‍, ഒരു രാശിയില്‍ ശുക്രനും വ്യാഴവും ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ജാതകക്കാര്‍ മഹാലക്ഷ്മീമന്ത്രജപം നടത്തേണ്ടതില്ല.

Like: http://www.facebook.com/uthara.astrology/