"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ചെത്തല്ലൂർ ശ്രീ പനങ്കുറുശ്ശി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം | ഹൈന്ദവം

ചെത്തല്ലൂർ ശ്രീ പനങ്കുറുശ്ശി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

ചെത്തല്ലൂർ ശ്രീ പനങ്കുറുശ്ശി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം , പാലക്കാട്

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കില്‍, തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമമാണ് ചെത്തല്ലൂർ . പഴയ വള്ളുവനാട് താലൂക്കില്‍ പെട്ട ഈ പ്രദേശം സാംസ്കാരികമായി വെള്ളിനേഴി, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എന്നീ സമീപഗ്രാമങ്ങളോട് അടുത്തു നില്‍ക്കുന്നു. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്‍ ജന്മമെടുത്ത സ്ഥലം കൂടിയാണ് ചെത്തല്ലൂർ. ഭ്രാന്തന്റെ മനയും ഉരുട്ടിക്കയറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കല്ലും ഭ്രാന്തന്റെ പിൻഗാമികളും ഇന്നും ചെത്തല്ലൂരുണ്ട്. ശ്രീ പനങ്കുറുശ്ശി ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് ചെത്തല്ലൂരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം. ആര്യ വൈശ്യ സമുദായത്തിലെ മുസലിയാത്ത്, അമ്പലത്ത്, ആയിച്ചത്ത്, കരിപ്പുമാന്‍ വീട്, പൊത്തിരത്ത്, അടിയത്ത്, കൂത്തന്‍ വീട് തുടങ്ങിയ 7 വീട്ടുകാര്‍ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് പനങ്കുറിശ്ശി ഭഗവതിക്ഷേത്രം. എല്ലാ വരഷവും നടക്കുന്ന പൂരാഘോഷം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. നാല്‍പ്പതോളം ആനകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പ് കാണാന്‍ ദൂരദിക്കുകളില്‍ നിന്നു പോലും ആയിരക്കണക്കിനു ആളുകൾ എത്തുന്നു. വരഷത്തില്‍ ആറു മാസം ഭഗവതിക്ക് കളം പാട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട്.