"ഓം ഗുരുര്‍‌ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്‍‌വിഷ്ണു: ഗുരുര്‍‌ദ്ദേവോ മഹേശ്വര: ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ: തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ:" " ഹൈന്ദവ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിരക്ഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ്‌ ഹൈന്ദവം വെബ്സൈറ്റിനുള്ളത്. ഹൈന്ദവപരമായ അറിവുകൾ നേടാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ http://www.haindhavam.com/ "ഓം ഭൂര്‍ ഭുവ സ്വ: തത്സവിതുര്‍ വരേണ്യം ഭര്‍ഗ്ഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധീയോ യോന: പ്രചോദയാത്" ( promoting Hinduism ,Information and history about thousands of famous temples in India ,Stories of Gods and Goddesses, Culture and history of Hinduism in India, Heritage, Veda, Puranas, Other devotional events and daily haindava updates available online ... !
ഹനുമാന്‍ വ്രതം | ഹൈന്ദവം

ഹനുമാന്‍ വ്രതം

ധനുമാസത്തിലെ അമാവാസി ദ്വിതീയയില്‍ മൂലം നക്ഷത്രത്തില്‍ ആണ് ഹനുമാന്‍ ജനിച്ചത്‌. അന്നേ ദിവസം ഹനുമത് ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ദിവസം വ്രതമിരുന്ന്‌ പൂര്‍ണ്ണ ഉപവാസത്തോടെ ഹനുമത് ദ്വാദശനാമമന്ത്രം , ഹനുമാന്‍ ചാലീസ് , സുന്ദരകാണ്ഡം ഇവ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സര്‍വ്വദുഃഖ ദുരിതമകറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നു . രാത്രി പഴവും പാലും മാത്രം സേവിക്കുക . ശത്രുദോഷം , മാരണം , ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം എന്നിവയില്‍ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാന്‍ ഈ വ്രതം സഹായിക്കുന്നു . ഹനുമല്‍ ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തുന്നതും വെറ്റിലമാല സമര്‍പ്പിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് .